Hvad en bitcoin ETF vil betyde og hvorfor en sådan ikke eksisterer endnu

 

Bitcoin ETF – for begyndere

Siden det første proposal for en bitcoin ETF fik afslag tilbage i marts 2017, har der været utrolig meget polemik omkring oprettelsen af en sådan. Men hvad er det egentlig, at en ETF er? Hvilken betydning vil en sådan have for bitcoin og crypto markederne? Og sidst, hvad er processen for oprettelse af en ETF? Disse er alle spørgsmål jeg vil forsøge at berøre med denne artikel.

 

Hvad er en ETF og Hvorfor er det relevant for bitcoin og crypto markederne?

ETF står for “exchange-traded-fund” og er et likvidt finansielt produkt, der kan handles direkte på børsen som en aktie. Modsat en aktieinvestering opnår man dog ikke direkte eksponering i et aktiv, når man investerer i en ETF. I stedet opnår man eksponering mod den pågældende ETF’s underliggende beholdning af aktiver. Ligesom en index fund er en ETF bundet op til sine aktivers performance.

Dette betyder også, at man som investor i en ETF ikke har et direkte krav på det underliggende aktiver. Men modtager eksponering i dem indirekte ved at investere i ETF’en uden at skulle overveje sikkerheden eller 3. partsrisikoen fra exchanges. Dette har nogle gode fordele, hvis man ønsker at diversificere i en gruppe af aktiver i stedet for selv at skulle udvælge aktiverne samtidig med at omkostningerne for handel er meget mindre.

Opbygning af en ETF

Strukturen og opbygningen af en ETF kan variere alt efter hvad land de er oprettet i samt hvordan deres portefølje er sammensat. F.eks bruger nogle ETF’er gearing for eksponering i dets underliggende aktiver med andre er invers-korreleret med dets underliggende aktiver. Nogle helt tredje er såkaldte syntetiske etf’er som opretholder kursen med sine underliggende vha. af andre finansielle produkter.

 

Oprettelse af en bitcoin etf
Oprettelse af en bitcoin etf – En mulighed?

 

En såkaldt bitcoin-ETF

I kølvandet på den stigende interesse i bitcoin og crypto markederne, er de mere etablerede finansielle institutioner begyndt at vågne op til dåd. De vil med andre ord have adgang til eksponering i denne nye interessante verden. Deres udfordring? Der er endnu få muligheder for at professionelle og institutionelle investorer kan indtræde i crypto-verdenen. Deres udfordringer er bl.a. følgende:

  • Manglende sikkerhed for at handle i markedet (uregulerede exchanges, hacker-angreb and whatnot).
  • Dårlig likviditet i markedet
  • Volatilitet i markedet og mulig manipulation

En bitcoin eller crypto ETF vil med andre ord give institutioner mulighed for at bypass’e disse udfordringer fordi de ikke skal handle direkte med de pågældende aktiver. Man kan derfor opnå eksponering gennem ETF’en. Dette er interessant for markederne fordi det det vil give adgang til en helt ny type penge i crypto markederne som ikke tidligere har haft adgang. Hvor mange pensionskasser har måbende måtte se på fra sidelinjen, mens tech-savy retailers tjente kassen i løbet af 2017? Naturligvis vil de være med!

 

Disclaimer

Jeg er ikke jurist og ej heller uddannet i det amerikanske retssystem. Artiklen er hundrede procent baseret på min egen forståelse af sagsforløbet samt hvad jeg har kunnet læse mig frem til på nettet.

 

 

Hvem afgør hvorvidt en ETF må oprettes eller ej?

Afgørelsen foretages af det amerikanske Securities and Exchange Comission som står for alle finansielle filings i USA. I første omgang vil afgørelsen om en ETF-oprettelse blive truffet i Division of Trading & Markets som er en enhed i SEC.
Hvis personalet her nægter oprettelsen, kan en appel oprettes af søgeren, hvorefter beslutningen tages op til afgørelse ved SEC’s øverste kommission.

 

ETF-afgørelse træffes af SEC
ETF-afgørelse træffes af SEC

 

Hvad er processen for en ETF afgørelse? Kan en godkendelse udsættes?


Når en applikation omkring oprettelse af en ETF indsendes til SEC publiseres den i det federale register (regeringens officielle journal), hvorefter kommentarer kan modtages fra offentligheden. Herfra har SEC 45 dage til at godkende, udsætte eller afvise en applikation.

Såfremt SEC har udfordringer med at tage beslutning omkring en applikations godkendelse kan du udsætte. Dette kan de gøre tre gange.

  • 45 dage kan en beslutning udsættes med, hvis SEC ønsker mere behandlingstid
  • 90 dage kan en beslutning udsættes med, hvis SEC har opfølgende spørgsmål til den søgende part.
  • 60 dage kan en beslutning igen udsættes med, hvis SEC endnu en gang ønsker yderligere behandlingstid.

Den endelige deadline for behandlingen af en applikation er altså 240 dage (45+45+90+60) fra publiseringen i det federale register.

Hvis afgørelsen af en applikations godkendelse har et negativt udfald, kan den søgende part udfylde en appel. Er dette tilfældet har SEC ubegrænset tid til at behandle denne appel (Det tog SEC ~16 måneder at behandle appel’en fra Winklevoss-drengene).

 

Hvorfor er der ikke blevet godkendt en ETF endnu?

At tyde på deres udmeldelser, er den største udfordring for SEC, at bitcoin markedet angiveligt er manipuleret. Dette er en stor udfordring eftersom et af myndigheden formål er “[to] prevent fraudulent and manipulative acts and practices”.

Som følge er de tilbageholdende med at tillade handel af bitcoin ETF’er på de regulerede markeder før instanser for at kontrollere problematikkerne herom er på plads.

 

 

Hvordan er den nuværende situation?

Indtil nu er alle applikationer SEC har taget beslutning om blevet afvist. Den 22. august i år var blandt andet afvisning af følgende applikationer: ProShares, GraniteShares, Dirextion.

Lige p.t. er der altså kun ét proposal der endnu ikke er blevet afvist, nemlig VanEck SolidX Bitcoin Trust. D. 20. september 2018 afsendte SEC en tilbagemelding på nævnte proposal med en række spørgsmål (læs side 11-17). Dette betyder at beslutningen er udskudt med 45+45+90 dage fra publisering ved det federale register d. 2. juni. Dvs. en beslutning skal tages ikke senere en d. 27. December 2018.

 

 

Hvad er udsigterne for en ETF? Hvad kan vi forvente?

Kort sigt ETF

På nuværende tidspunkt kan vi kun spekulere i udfaldet for VanEck’s ETF applikation. Givet, at der ikke tidligere er blevet givet nogen form for tilladelse er det sikreste valg at forvente, at også denne applikation får nådestødet. Min egen strategi for denne type events har været ikke at trade på dem fordi der har været for stor usikkerhed og volatilitet i spil til at jeg har gidet at risikere kapital på det. Positiv-siden heraf er, at hvis vi kigger nærmere på price-action for de seneste to beslutningsdato’er, har det negativ udfald haft en mindre indflydelse pris på bitcoin prisen en nogensinde før.

Lang sigt ETF

Langsigtet vil jeg blive overasket, hvis ikke en applikation om oprettelse af en ETF ikke på et tidspunkt vil blive godkendt. Jeg tror dog, at det på den kortere bane er meget usandsynligt, at VanEck’s applikation får medvind. Men man bør i den forbindelse også spørge sig selv hvorfor bitcoin markedet overhovedet har brug for den slags finansielle produkter på nuværende tidspunkt?

Betydning af en ETF

En godkendelse af en ETF vil betyde et voldsomt in-flow af nye penge og dermed højere priser for bitcoin. Men hvad mange ikke forstår i denne sammenhæng er, at dette in-flow af nye penge også vil betyde en vridning af den nuværende balance mellem retail og professionelle (institutionelle) investorer. På nuværende tidspunkt udgør professionelle investorer en minimal andel af den samlede kapital i bitcoin og crypto markederne. Ved godkendelsen af en ETF til handel på de offentlige markeder vil langt mere avancerede traders få adgang til at rulle sig ud i markederne og det vil derfor formentlig også bliver sværere at agere i markedet.

Danmarks Stærkeste Netværk af Traders

Mentortrading hjælper dig på vej med dine investeringer og trading. Bliv en del af et netværk på mere end 1700 medlemmer.

JEG HAR GLEMT MIT PASSWORD