Bitcoin et forsvar mod et 164 Billioner ponzi gældsbyrde boble

Bitcoin er et ponzi, eller er det?

 

Ifølge IMF har den globale gæld nået et svimlende beløb på 164 billioner dollar og det tal er hele tiden stigende. Verdensøkonomien er i øjeblikket i den største kreditboble i historien, som i sidste ende vil briste, når ressourcerne har ramt et punkt af markedsmætning.

Der er flere grunde til vi kunne se et marked der bryder sammen alá 1929 og 2008 igen. Der kan naturligvis ikke gives nogen garantier på et sådant dommedagsscenarie, men men når mange eksperter siger at virksomhederne har det godt, så ser de kun på den halve sandhed af markedet tilstand.

Negative renter og en permanent inflation er incitamenter for ikke at spare op etablerede valuta. På den længere bane er dette nogle af de mest sandsynlige faktorer for, at folk vil strømme mod alternative betalingsmidler såsom bitcoin på sigt. Ifølge Bill Gross, milliardær og obligationschef i Janus Capital group, har Bitcoin potentialet til at modvirke centralbankerne.  Om Bitcoin eller en anden alternativ crypto for alvor laver dette mulige indtog er endnu meget spekulativt. Ikke desto mindre, eksisterer der en sandsynlighed for det.

Mange mennesker inden for systemet er kritiske for negative renter og kvantitative lempelser, men de grundlæggende problemer er rodfæstet på et langt dybere niveau. Hele den økonomiske kreditstruktur fungerer som en forfaldne ponzi sheme, og kræver en revision fra bunden.

Mange vil påstå at Bitcoin er et ponzi sheme men her er grunden til de tager fejl

 

Fractional Reserve

Fractional Reserve Banking: Vil af nogen betegnes som verdens største og mest ødelæggende ponzi scheme af dem alle.

Gransker man lidt til historien omkring de første banker kan man datere transitionen til papir-penge tilbage til guldsmede, som i bytte for fysisk guld udskrev kvittering for deres værd. Guldet blev holdt sikkert og kvitteringerne blev handlet som de første papirnotater. Dette har sidenhen givet anledning for en ny type forretning, hvor bankfolk i stedet for blot at kræve gebyr for førnævnte byt fra cash til guld-notater i stedet gjorde brug af muligheden for at udlodde flere guld-notater end de rent faktisk havde i guld reserver. Denne ordning fungerer naturligvis fint lige indtil det punkt, hvor mange folk vil forsøge at veksle til fysisk guld på samme tid. Dette kaldes et ”run on the bank”, hvilket gør hele ordningen insolvent.

 

Sammenlign nu dette med et tilfældigt ponzi sheme

Ponzi-ordninger betaler gamle investorer udbytte af penge, der kommer fra nye investorer. Der sker meget lidt eller slet ingen andre transaktioner som man normalt lover i deres investor-papirere. Et ponzi shemes karakteriseres altså ved at skabe gældsforpligtelser, der kun kan betales med nye penge, der kommer ind. Årsagen til, at mange ponzi shemes mislykkes er, at de er baseret på den fejlagtige antagelse, at der er en uendelig mængde nye investorer der konstant vil strømme til. Når systemet rammer markedsmætning (enten at antallet af nye folk stagnerer, eller et flowet bliver ujævnt) imploderer hele foretagende. Der findes for øvrigt mange eksempler på sådanne systemer – især fra cryptoverdenen. Den mest kendte og sandsynligvis største var foretagende Bitconnect, der foretog et stort svindelnummer.

Fractional reserve banking
“Fractional reserve banking” virker på en tilsvarende måde ved at skabe ny kredit (penge) for at betale renterne på gammel gæld. Hvis en bankmand udlåner 100.000 kr. i guld men kun har for 10.000 kr. opbevaret i sit depot, vil han være i stand til at udlåne 10 gange så meget som han har af guldreserver. Og hvordan vil det udvikle sig? Bankmanden vil løbende kunne udvide sin forretning ved at købe mere guld på de rentebetalinger han modtager, hvorfor han nu fortsat vil være igang med at geare sit eget kapital.

I vores tænkte eksempel vil antallet af udlodet guld på et tidspunkt overstige antallet af fysisk guld på planeten. Og i det tilfælde har bankmanden med succes formået at gøre noget alkymister har kæmpet med længe – at lave sit eget guld – Nuvel, han har kun skabt det på papiret, men i praksis vil det have den samme værdi. Dette har så den interessante følge-effekt, at hvis folk er interesseret i at købe guld vil de være nødsaget til at låne sig til det (under antagelse af, at vores bankmand er den eneste sælger af ædelmetallet), men med så mange lån vil der nødvendigvis også blive skabt flere penge end der reelt set er i omløb. Og hvis der på papiret er flere penge end der er i omløb, hvordan kan man så forvente, at at alle er i stand til at betale deres terminer til tiden? Nøjagtig som et ponzi scheme hænger dette kun sammen, hvis nogle af låntagerne går konkurs, da dette vil frigive ‘rigtig kapital’ i markedet.

 

I takt med stater har iagttaget flere store banker komme i økonomisk uvejr er oprettede de halvprivate centralbanker for at regulere pengemængden. Disse centralbanker blev oprettet for at forhindre bankforløb ved at blive “långivere af sidste udvej”.  I stedet for at stoppe denne svigagtige ordning (ponzi sheme) besluttede regeringer og banker at fjerne guldet ud af ligningen. Dette gav dem frihed til at udvide kreditforsyningen uden at skulle bekymre sig om at nå mætning på guldmarkedet. Det eneste der bakker en valuta op i dag er en stats ord på at den er det vær der stå på deres sedler. Der er ingen guld, sølv, diementer eller anden asset der støtter dette.

Bank-karteller
Da mange regeringer allerede havde mange af private bank-karteller, blev denne ordning legaliseret og spredt til de fleste steder i verden. Fractional Reserve Banking gør det muligt for private banker at udvide kreditten (pengemængden), ved at udstede flere lån end kontantindskud. Dvs. at en privat virksomhed kan lave nye penge (også i Danmark) og det er faktisk utroligt nemt.

Eksempel: En bank har 100.000 kr. stående i sikkerhed og udsteder et lån på 1.000.000 kr. Låntageren forventes at betale lånet tilbage over 30 år. Lånet bliver udbetalt til låntageren ved at tilføje beløbet på låntagerens saldo hos banken. Efter 10 år har du betalt 900.000 kr. tilbage og sælger huset og betaler de sidste 300.000 kr. (hovedstol plus et par hundretusinde i renter) banken har nu fået 1.200.000 kr. tilbage som de kan skrive inde deres kapital. Der er nu magisk kommer 1.200.000 kr. mere i omløb i Danmark. Banken kan nu stille 1.400.000 kr. i sikkerhed og låne 12.000.000 kr. ud til næste kunder. Dette sker hver dag igen og igen.

Det eneste problem er, at det er baseret på en vildledende model af evig økonomisk vækst, der kræver en uendelig mængde ressourcer for at holde dette i gang.

Øget forbrug, affald og krig
Udvidelsen af den globale kredit har bidraget til at stimulere den økonomiske vækst, hvilket øgede teknologisk innovation og øgede levestandarden for første verdenslande. Penge har strømlinet handel til et punkt, hvor den gennemsnitlige person i vores vestlige civilisation ikke behøver at leve hele livet på en gård eller arbejde 14 timer om dagen.

Ulemper er benhård for fremtiden
Den mørke side af Fractional Reservebanking er, at ressourcerne er begrænset og afgrænset til bestemte områder. Mennesker må derfor konkurrere mere aggressivt for at få deres del af kagen. Vedvarende økonomisk ekspansion betyder, at virksomhederne altid skal sælge flere produkter, nedbryde flere ressourcer og øge deres affaldsproduktion. Det er ikke længere økonomisk profitabelt at skabe produkter, der varer hele livet. Se bare Iphone, computere, eller hvordan printere somme tider næsten på mystisk vis stopper med at fungere funktionelt.

Når ressourcerne løber tørre i visse dele af verden, griber regeringen ind på vegne af deres multinaltionale selskaber- ”allierede” og føre krig for at tage andre menneskers ressourcer.  Bekræftelser af en økonomisk Hitman er en førstehånds redegørelse for krigsførelse, der udføres gennem dårlige lån, mord og militære aktioner.

 

 

Ponzi Scheme Collapse
Ligesom alle ponzi sheme rammer vi et punkt med markedsmætning, hvor hele vores system kan være på randen af sammenbrud. Vores økonomiske gældsboble er faktisk værre end en traditionel Ponzi-sheme, fordi den efterlader et spor af ødelæggelse af miljøet, fattigdom i 3. verden, som kan køre os til udryddelsesstadiet.

Regeringer og centralbanker forsøger desperat at holde kreditsystemet i live ved hjælp af en række forskellige taktikker som bail-outs, bail-ins, negative renter, kvantitative lempelser, kapitalkontrol og en krig mod fysiske kontanter.

Bail-outs: Når banker og større virksomheder begynder at mislykkes, skaber regeringerne mere/flere gæld/penge for at redde dem. Belastningen overføres derefter til skatteyderne. Det er faktisk meget simpelt: Hvis staten laver 100 kr. mere bliver dine 100 kr. mindre værd

Bail-ins:  Når finansielle institutioner fejler, tager indehavere (aktionærene) og ikke- forsikrede indlån et hit for at holde virksomheden solvent.
Her er det faktisk ejerne der tager risikoen og tabet ved dårlig virksomhedsførsel (meget lidt brugt i nyere tid)

Negative Renter:  Centralbankerne opkræver banker et gebyr(minusrenter) for opbevaring af kapital. Denne udgifter kan overføres til forbrugerne(kunderne) og straffer folk for at spare penge. Negative renter tilskynder forbrugerne at øge forbruget og låne mere til at stimulere økonomisk vækst.

Quantitative Easing: Centralbanker forøger af gælden/pengemængden med henblik på at tilføre de finansielle markeder med likviditet. Denne ny indskudte kapital anvendes generelt til at købe værdipapirer fra markederne for at stimulere økonomisk vækst. Den øget mængde penge bruges i meget lille grad til at udlån til private eller små og mellemstore virksomheder.

Kapitalkontrol: Regeringer og centralbanker, der begrænser strømmen af udenlandsk kapital ind og ud af fra bestemte områder. Lande, der devaluerer deres valuta, tvinger ofte deres borgere til at forsvare deres nu ”lav-værdi”- penge ved at begrænse fremmed kapital.

Krig på kontanter: Begrænsning af brugen af fysiske kontanter som et middel til at opretholde økonomisk kontrol over enkeltpersoner. Kontanter giver fordelen af anonymitet samt afdækning af indeståender og negative renter.

Der er mere digital kredit end kontanter til rådighed, så banker afskrækker store kontantudbetalinger. Personer, der trækker store pengesummer, behandles ofte som kriminelle og rapporteres til “myndighederne”. Civil fortabelse giver politiet mulighed for at konfiskere kontanter uden forklaring eller kriminelle afgifter.

 

 

Slaveri gennem gæld
Kør en delvist reserveret Ponzi-sheme i flere århundreder, og slutresultatet er en 164 billioner dollars gældsboble, og et globalt imperium forankret i systematisk gældsslaveri.

Blacks Law Dictionary definerer slaveri som:

” 1.  En situation, hvor en person har absolut magt over et andet livs, formue og frihed. 2. Udøvelsen af at holde individer i en sådan tilstand af slaveri eller seriøsitet. “

Moderne slaveri kan påtage sig mange former, såsom det åbenlyse slaveri, der findes i tredjeverdens lande eller det privilegerede klasses subtile “fritgående” finansielle slaveri. I 2015 nåede den gennemsnitlige amerikanske husstands gæld $130.000. Dertil kommer, at inflationen langsomt ødelægger vores besparelser med ca. 2-3% om året. Faktor i renterne på alle gældsforpligtelser og den gennemsnitlige borger bruger deres liv løbende på et hamsterhjul med lønnedslag.

Blacks Law Dictionary definerer beskæftigelse som:

” 1.  Forholdet mellem mester og tjener.”

Det definerer mester og tjener som:

“Forholdet mellem to personer, hvoraf den ene (herren) har autoritet over den anden (tjeneren), med beføjelse til at styre tid, måde og tjenestested.”

Det er også interessant at bemærke, at ordene “bond” og “bondage” har de samme rødder. En obligation(bond) er et gældsinstrument, der repræsenterer et løfte om at betale penge eller handle. Ordbinding kan også bruges til at beskrive fysiske begrænsninger, der bruges til at holde nogen nede. Betegnelsen bondage er et andet ord for slaveri eller ”undertrykkelse” for de lidt friske par.

Et system bygget på grundlag af gæld vil behandle sine mennesker som ejendom. Vores økonomiske liv er udsat for:

 • Mangel på økonomisk privatliv
 • Begrænset adgang til penge
 • Micromanagement af alle kommercielle aktiviteter
 • Skatter på alle transaktioner inklusive byttehandel
 • Beskatning af ”din” ejendom og jord du HAR betalt for og er ”din”
 • Statens evne til at konfiskere din ejendom
 • Fængsling og tvangsarbejde for manglende overholdelse
 • Et dyrt retssystem, der forvirrer sine regler gennem mængder og kompleksiteten.
 • En forbrugerkultur bygget på grundlag af tredje verden udnyttelse og slavearbejde.

Centralisering og Økonomisk Magt
Centralisering af magt har en tendens til at ville forøge sin magtstatus. De globale økonomiske systemer består af en række centraliserede lag, der aller udøver deres magt på pengestrømmen.

Kommercielle banker styres af halvprivate centralbanker, der har en vis grad af autonomi. Så er der Verdensbanken, som låner penge til udviklingslande, skaber gældsforpligtelser som et middel til at kontrollere deres naturressourcer. Den Internationale Valutafond er en pulje af kapital, der bruges til at udlåne likviditet til nationer i nødsituationer.

Mens nogle af disse institutioner hævder at bringe stabilitet og bekæmpe fattigdom, viser de faktiske resultater en accelereret koncentration af magt og rigdom. Ponzi og pyramidesystemernes karakter består i at koncentrere rigdom på de øverste niveauer. Størstedelen af deltagerne ligger på bundniveau og har den mindste mængde rigdom.

Lige nu kontrollerer 1% af verdens befolkning omkring halvdelen af verdens rigdom. Nogle vil havde dig til at tro det ikke er sådan. Men i betragtning af den centraliserede pyramidstruktur i vores økonomi er det faktisk matematisk umuligt for flertallet at få en lige stor andel.

Hvis penge skabes ud af gæld, gør renterne det sådan, at der aldrig er nok penge i omløb for at betale de vigtigste forpligtelser. Det er ligesom i fritidshjemmet hvordan man danser om et antal stole der er færre end antal deltagere. De fleste deltagere vil aldrig få nok penge til at betale deres gæld. Finansielle pyramidstrukturer fejler, fordi bundniveauet altid består af flertallet.

 

Decentraliseret Økonomi
I modsætning til centraliserede pyramidstrukturer består decentralisering i at distribuere magt blandt enkeltpersoner inden for et netværk. Decentralisering er et selvvalgende meritokrati, hvor enkeltpersoner kan vælge at bidrage til økosystemet baseret på deres evner. Se bl.a. denne video med Lars Tvede omkring Decentralisering magt.

Usury er et system, som altid tager mere end det giver. Den gældsbaserede økonomi er en parasit, der vil forbruge hele verdens ressourcer, indtil den dræber sin vært. I stedet for at forsøge at rette et skib, kan du vælge at trække din energi og dit samtykke til at matche en alternativ model. Valg er det første skridt i retning af befrielse.

Bitcoin og open-source blockchain teknologi er et potentielt middel for enkeltpersoner til at overskride finansielt slaveri. Satoshi Nakamoto skabte Bitcoin som et globalt monetært netværk, der kan omgå finansinstitutter og operere uden tilladelse fra tredjeparter.

Kryptovaluta kan bidrage til at øge økonomisk frihed af flere årsager:

 • Øget privatliv.
 • Fuld adgang og kontrol af dine penge.
 • Uncensored transaktioner.
 • Gennemsigtig pengepolitik, reguleret af matematik.
 • Evnen til at skabe og vælge en bred vifte af økonomiske modeller

 

 

Denne øgede grad af frihed kræver dog, at du tager personligt ansvar for dine handlinger. Vi er alle deltagere i dette spil og er med andre ord alle ansvarlige for dets viabilitet. Løsningerne kommer ikke fra en top down-tilgang, hvor toppen af kransekgagen skal diktere. We are all Satoshi.

Med kryptovaluta er du også 100% ansvarlig for at holde dine coins sikre,  samtidig med at du tage ansvar for dine finansielle interaktioner.

En proaktiv tilgang til vores økonomiske problemer er at vokse disse alternative modeller, således at globale systemer er på plads, når Ponzi-gældsboblen falder sammen. De siger, at nødvendigheden er opfindelsens moder, og at skabe en decentraliseret økonomi kan være den eneste chance vores civilisation har for at overleve. Dette kan ikke længere være et spørgsmål om smag men en af pligt.

Hvis du vil gå endnu dybere end i gæld cyklusser og hvordan de virker på kort og lang sigt så er denne artikel stedet for dig: Gæld på kort og langsigt

Danmarks Stærkeste Netværk af Traders

Mentortrading hjælper dig på vej med dine investeringer og trading. Bliv en del af et netværk på mere end 1700 medlemmer.

JEG HAR GLEMT MIT PASSWORD